O firmie

Firmę Euroring S.C. założyliśmy w 2014r.

Specjalizujemy się w produkcji kołnierzy płaskich, nieodzownych komponentów
do prawidłowej instalacji systemów odpylania lub transportu pneumatycznego.

W początkowym okresie działalności produkowaliśmy kołnierze płaskie wyłącznie wg normy PN-EN 12220, z przeznaczeniem na rynek Polski.

Trzeci kwartał 2016r. okazał się dla nas przełomem.

Dzięki nabytemu doświadczeniu i po wnikliwej analizie rynku postanowiliśmy rozbudować park maszynowy, co skutecznie pozwoliło nam poszerzyć ofertę.

Obecnie produkujemy również kołnierze wg normy DIN 24154, które są wykorzystywane do realizacji projektów na całym świecie.

Dzięki naszym odbiorcom, a przede wszystkim firmie KARPOL, nasz produkt
z powodzeniem stał się częścią wielu inwestycji w Europie i nie tylko.

Jesteśmy z tego dumni!